Filmowanie placu budowy w Szczecinie

20.10.2020

Począwszy od końca marca firma Budimex SA wykonuje przebudowę i rozbudowę Teatru Polskiego w Szczecinie. Przedsięwzięcie jest wyjątkowe z tego względu, że w jego trakcie obok zabytkowego budynku, w miejscu gdzie dotąd była skarpa, pojawi się zupełnie nowy nowoczesny obiekt. Oznacza to całkowite zmienienie krajobrazu na obszarze inwestycji, swoiste zamienienie skarpy na budynek. Wymaga to nie tylko wywiezienia ogromnej ilości ziemi ale również zaawansowanych prac mających na celu zabezpieczenie zabytkowego obiektu stojącego tuż nad skarpą. Sam dotychczasowy budynek zostanie całkowicie wyremontowany.

W ramach zawartego kontraktu cyklicznie dokumentujemy filmowo postępy realizacji robót. Film wykonujemy zarówno z kamer umieszczonych na ziemi, jak i z drona „z lotu ptaka”. Duży zakres prac i „widowiskowe” stopniowe zamienianie skarpy wzgórza na nowoczesny budynek jest bardzo dobrym sposobem na umacnianie wizerunku wykonawcy oraz promowaniem jego możliwości technologicznych. W toku budowy co kilka miesięcy pojawia się kolejny film pokazujący postępy prac w danym okresie, a na zakończenie projektu zrealizowany zostanie materiał podsumowujący całość wykonanych prac.

Poniżej dwa pierwsze zrealizowane filmy:

Zajrzyj na inne zakładki naszej strony, by dowiedzieć się więcej o tym jak pracujemy:

Powrót do pozostałych aktualności